De Tussenvoorziening Utrecht

Parana Kort Verblijf

Bij de Tussenvoorziening worden mensen tijdelijk opgevangen, die dakloos zijn geworden en hier zelf geen oplossing voor kunnen vinden. Daar zijn helaas ook ouders met kinderen bij.

Vragen aan ons waren: Kunnen jullie ons helpen kinderen zich thuis te laten voelen en prettig, in deze voor hen tijdelijke vreemde omgeving? En kunnen jullie iets bedenken waardoor zowel ouder als kind onbewust worden gestimuleerd om naar buiten te gaan, om iets te gaan ondernemen, te bewegen?

Deze bijzondere opdracht namen we graag aan. Het is een hele metamorfose geworden, waarbij de kinderen ook bij het binnenspelen lekker kunnen bewegen. En als ze de sporen van de dieren volgen richting de daktuin, kunnen ze daar fijn buiten spelen. Het ronde zitelement geeft kinderen een beschermd en geborgen gevoel tijdens een gesprekje met een begeleider.

De realisatie is deels tot stand gekomen met stagiaires van opleidingen om zo de kosten te beperken en de stagiaires een mooie leerplek te bieden.