Natuurcentrum Ameland

Wetterskip Fryslân

In de landschapszaal van Natuurcentrum Ameland is ook Wetterskip Fryslan vertegenwoordigd. Deze invulling was hard aan verandering toe. Daarnaast moest het goed aansluiten bij de nieuwe inrichting van de landschapszaal die BOS&BOS een jaar daarvoor had gerealiseerd.

Voor de bezoeker wordt op een gevarieerde manier duidelijk wie het Wetterskip is en wat zij doen op Ameland.