Het Boomkroonpad te Drouwen

Staatsbosbeheer

Een ‘totaalproject’ kunnen we het Boomkroonpad wel noemen. De inrichting van het hele bezoekerscentrum ging op de schop. Ook de worteltunnel, die de ingang vormt van het Boomkroonpad, werd aangepakt. Een uitdagend project!

De tentoonstelling maakt de slogan: ‘Het Boomkroonpad, daar gaat het bos voor je leven’ zeker waar. Aan de binnen- en buitenkant van de ‘bomen’ kan de bezoeker van alles leren en ontdekken, waardoor ze de bossen met haar bomen buiten anders gaan beleven.
In de worteltunnel maakt de bezoeker kennis met het leven onder de grond tussen sterk uitvergrootte dieren als dassen, aardhommels en mieren.