De Tussenvoorziening Utrecht

Parana Kort Verblijf

Bij de Tussenvoorziening worden mensen tijdelijk opgevangen, die zonder woning zijn komen te zitten. Daar zijn helaas ook ouders met kinderen bij.
Vragen aan ons waren: Kunnen jullie ons helpen kinderen zich thuis en fijn te laten voelen in deze voor hen tijdelijke vreemde omgeving? Tijdens het spelen, maar ook tijdens gesprekjes met een begeleider? En iets bedenken waardoor zowel ouder als kind onbewust worden gestimuleerd om naar buiten te gaan, iets te gaan ondernemen, te bewegen?
Ja zeker was ons antwoord. Wij gaan jullie helpen deze doelen te realiseren.