Animaties

Stichting Centra voor Natuur, Landschap en Milieu, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch

Een animatie is een goed middel om een ingewikkeld verhaal kort en bondig uit te leggen. Soms worden extra effecten toegevoegd die de beleving nog echter maken.